ONTWIKKELING

reële ontwikkeling van vastgoed

HAALBAARHEIDS-ANALYSE

Wensen en ideeën over vastgoed kunnen tot een mooi pand leiden, maar uiteindelijk moeten plannen reëel en realiseerbaar zijn. Voor ons is het de essentie dat zij zich op termijn terugverdienen. Onze helder onderbouwde haalbaarheidsanalyses en marktonderzoeken zorgen daarvoor tijdens het ontwikkelen van uw plannen.

VERGUNNINGEN EN CONTRACTENH

Met 25 jaar ervaring en passie voor vastgoed kent Van Nes Vastgoed de weg binnen procedures in Nederland. Wij zijn vertrouwd met verschillende vergunning-types en ruimtelijke ordeningsprocessen. Hierdoor is het resultaat dat uw procedure sneller wordt afgewikkeld.

BEMIDDELING

Van Nes Vastgoed adviseert en bemiddelt vanuit haar jarenlange expertise bij conflicten met bijvoorbeeld een instantie of een aannemer. Maar ook bij de aankoop of vervreemding van een pand vertrouwt u op onze deskundigheid. Als onafhankelijk adviseur bereiken wij graag het bevredigende resultaat voor alle betrokkenen.

Onafhankelijk adviseur

Van Nes Vastgoed is een onafhankelijke adviseur in vastgoedontwikkeling en projectmanagement. Wij zijn onpartijdig, niet gebonden aan beleggers, banken of vastgoedconcerns. Die keuze is bewust want wanneer wij zonder binding adviseren, is ons advies ook zuiver.

Wij adviseren altijd vanuit het beste resultaat voor de opdrachtgever. Ook als dat betekent dat we moeten adviseren om iets niet te doen. Wij zijn reëel in onze adviezen. Wat haalbaar is? En wat realistisch? Daarover geven wij een objectief en helder beeld.

Haalbaarheidsanalyse

Nuchterheid loopt als een rode draad door het advieswerk van Van Nes Vastgoed. Dat geldt ook voor de haalbaarheidsanalyses die wij voor u opstellen. We helpen u graag aan een rendabel gebouw, zowel voor de gebruiker als voor de eigenaar. Rendabel omdat het voor de gebruiker voldoet aan behoeften en wensen. En rendabel voor de eigenaar. Want wij ontwikkelen een gebouw zodanig dat het tijdens gebruik meer oplevert dan dat de realisatie kostte.

Vergunningen en contracten

De snelste manier om uw vergunning of contract rond te krijgen, is via een gestructureerde en open werkwijze. Van Nes Vastgoed kent de procedures in Nederland en verwoordt uw intenties bij instanties en overheden. Wij spelen in op de belangen van de overheid. Bij een aanvraag weten wij precies welke informatie zij nodig heeft en hoe wij deze moeten verwoorden. Zo krijgen u en wij de vergunning zo snel mogelijk rond.

Bemiddeling

Bij de aankoop of vervreemding van een pand vertrouwt u ook op Van Nes Vastgoed als bemiddelaar. Dan verzorgen wij de technische beoordeling. Zo weet u wat u koopt of verkoopt en voorkomt daarmee verrassingen in een later stadium.

Wanneer wij als vastgoedadviseur voor u bemiddelen in zake van geschillen, bewaken wij uw belang. Maar wij streven er naar dat ook uw tegenpartij tevreden is. Dat klinkt misschien vreemd, maar onze ervaring is dat deze aanpak het meeste oplevert en zo vervelende gerechtelijke procedures voorkomt.

Het grootste compliment dat wij als bemiddelaar kunnen krijgen is als de tegenpartij zegt: ‘We hadden hier nooit op gerekend, maar we vonden het toch een interessant proces om door te lopen.’ En u krijgt in dit scenario toch datgene waar u recht op hebt.

GERELATEERDE PROJECTEN

bekijk alle projecten

“Waar anderen stoppen zien wij kansen om vastgoedprojecten met een uitdaging aan te gaan.”