Haalbaarheid hotel in Amersfoort

Samen met Mies Architecten onderzochten wij de haalbaarheid van een hotel met 90 kamers, 1.200 m² vergader- of presentatieruimte, en 110 parkeerplaatsen op een A-locatie in Amersfoort.

Met de gemeente overlegden we over de bouwhoogte binnen het bestemmingsplan en de kwaliteitseisen voor de gevel. Dat gold ook voor de benodigde parkeerruimte en de gevraagde grondprijs. Al deze factoren zijn bepalend voor de haalbaarheid van het plan. Wij voerden het marktonderzoek uit, coördineerden de ontwerpfase en stelden de haalbaarheidsanalyse op.

START BOUW

01-06-2016

WAARDE

€10.000.000,=

"Gerko staat met beide benen in de markt."