Villa in Hilversum

Dit nieuwbouwproject van twee luxe woningen in een groen villagebied in Hilversum lag maatschappelijk gevoelig. De aanvankelijke weerstand gecombineerd met een gecompliceerd bestemmingsplan maakte dat Van Nes Vastgoed het plan goed moest onderbouwen.

Door een persoonlijke aanpak creëerden wij draagvlak voor de ambities van onze opdrachtgever. Hiervoor besteedden wij veel aandacht aan het vooroverleg met de gemeente.

Ook verrichten wij uitgebreid onderzoek naar het behoud van het omliggende groengebied. Daaruit bleek dat wij een groot gedeelte van het bestaande bosgebied konden behouden.

Wij verzorgden de afstemming met de gemeente voor alle vergunningen en de coördinatie van de verkoop van het project. Verwachte start van de bouw: Q3 van 2017

START BOUW

01-07-2017

WAARDE

€2.200.000,=

"Ik onderschrijf Gerko als integer en betrouwbaar."