Herontwikkeling tot leisure-gebouw in Helmond

Van 12.000 m² bedrijfsbebouwing naar een duikschool, zwembad, airsoftcentrum en kinderspeelparadijs met een parkeergarage.

Uit haalbaarheidsonderzoek bleek dat een hele rendabele herontwikkeling voor een voormalige fabriek. Nadat Van Nes Vastgoed de rentabiliteit voor haar opdrachtgever vaststelde, vroeg zij de bestemmingswijziging en omgevingsvergunningen aan.

Van Nes Vastgoed coördineerde de ontwerpfase en voerde vooroverleg met de gemeente over de aanpassing van het bestemmingsplan.

Tijdens de onderzoeken bleek dat er nog asbest in het pand aanwezig was. Wij lieten na dit schadelijk materiaal verwijderen uit de oude fabrieksbebouwing om er daarna een mooi pand voor vrijetijdsbesteding in te realiseren.

START BOUW

02-02-2012

WAARDE

€12.500.000,=

“Waar anderen stoppen zien wij kansen om vastgoedprojecten met een uitdaging aan te gaan.”